Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Hơi thở mới cho Blog

Hôm nay mới học được vài cách chỉnh sữa lại giao diện blog chút cho dễ theo dõi.
Tôi đang học tiếng Anh nên tôi sẽ có vài bài viết ngắn tiếng Anh. Tôi hi vọng là sai chính tả hay ngữ pháp không quá nhiều.

My name is Anh Quốc. You can call me: AQ
Nice to meet everybody.
Check my grammar. I can use bab grammar...

Không có nhận xét nào: