Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Spring Curve Equation

Lò xo với bước xoắn là phương trình Curve.
ò xo bước xoắn thay đổi tạo bởi curve from equation 
x=40*sin(t*360*10) 
y=40*cos(t*360*10) 
z=100*cos(t*90*2)you can download file in here: Spring Curve Equation


Không có nhận xét nào: