Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Vẽ bông hoa trên Pro/ Engineer 5.0

Có thể bạn cho rằng Pro/ Engineer chỉ dùng để thiết kế các chi tiết máy hay sản phẩm về cơ khí, nhưng Pro/ E cũng có thể tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật hi hi. 
AQ chỉ các bạn vẽ bông hoa trên Pro/ E
(note: aq không tự nghĩ ra cách vẽ)
1. Tạo biên dạng của cánh hoa: 2. Edit/ Intersect

3.  Miror biên dạng vừa tạo:

 4.Boudary Blend:

 5. Insert / Advanced/ Vertex Round

6. Group Boundary Blend và Surface trim:
7. Parrter
8. Sau đó merge các biên dạng thừa ở đáy cánh hoa:
9. Revolve sau đó merge:

10. Tạo cuốn hoa:

thêm một số lệnh nữa và đây là sản phẩm:
Chúc các bạn thành công (@_<)

Không có nhận xét nào: