Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

vẽ cầu thang xoắn trên pro/e 5.0Vẽ cầu thang xoắn trên Pro/e 5.0
1.      Tạo trụ Ø100×20002.     Tạo bậc thang:
3.     

 Pattern bậc thang: ta được các bậc thang

4.     

tạo các thanh đỡ:

5.     

pattern các thanh đó:


6.      Tạo điểm để vẽ tay vịn:


sau đó pattern

7.      Tạo tay vịn bằng cách tạo đường curve
8.    tạo tay vịn nè:insert/ sweep blend:
9.      Tạo vòng tròn cho hai đầu lên xuống:
Đã vẽ xong cầu thang xoắn… chúc các bạn thành công.

file của bài viết.


Không có nhận xét nào: