Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

BẢN VẼ MẪU TRONG CREO PARAMETRIC 2.0


BẢN VẼ MẪU TRONG CREO PARAMETRIC 2.0
            Để thuận sử dụng các tùy chỉnh khi xuất từ file 3D sang 2D dễ dàng hơn và nhanh chóng rút ngắn thời gian định dạng lại. Và thiết lập 1 bản vẽ thống nhất cho các sản phẩm, bản vẽ sản xuất mang đặc trưng riêng của công ty hay cá nhân mình.
Creo Parametric cung cấp 2 loại bản vẽ mẫu:
-         FORMAR: Có thể tạo bằng các công cụ dựng hình hoặc sử dụng lại các bản vẽ đã có trong môi trường Sketch.
Ø  Khung bản vẽ
Ø  Khung tên
Ø  Các yêu cầu kỹ thuật
Ø  Các ghi chú ở dạng có hoặc không có tham số.
-         TEMPLATE: Có thể thêm vào các hình biểu diễn như 3 hình chiếu cơ bản, hình chiếu trục đo.
Các hình biểu diễn với mặc định trước không phải tạo thủ công. Rút ngắn thời gian chỉnh sửa và có độ thống nhất cao như tỉ lệ hay các phương pháp biểu diển hình chiếu.

1.      BÃN VẼ MẪU KIỂU FORMAT:
Khởi động Creo Parametric 2.0
Cài đặt đường dẫn làm việc, sau đó tạo bản vẽ mới CTRL+N:

 Đơn vị mặc định là mm.
Chuyển sang thẻ Sketch, dùng công cụ Offset Edge để tạo đường viền khung bản vẽ:


Drag chuột cả khung ngoài và nhập -5 vì Creo chỉ mũi tên ra phía ngoài.

Chọn thanh công cụ như hình vẽ để thoát khỏi lệnh Offset Edge


Chuyển sang thẻ Table chọn 7x5 Table, click vào môi trường làm việc để đặt vị trí table tùy ý.

Nhập vào chiều cao của khung tên, còn bề rộng của cột sẽ chỉnh sau. ^_^.
Thao tác tiếp theo hơi rắc rối nên chưa upload được.
Download bài viết tại: Bản vẽ mẫu


Không có nhận xét nào: