Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Curve Gill ^_^

curve Gill  ^_^ 
x= (10-2*cos(50*2*360*t))*cos(1*2*360*t) 
y = (10-2*cos(50*2*360*t))*sin(1*2*360*t) 
z =10-2*sin(50*2*360*t)
Tôi đặt tên là Curve Gill
để cám ơn chàng trai Gill người Ấn Độ đã giúp tôi thực hiện nó. 

Không có nhận xét nào: