Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Freestyle trong Creo


Tập lệnh trong Creo 1.0FREESTYLE

Mới nghiên cứu tới đó thôi...hi hi...
Môi trường Freestyle là môi trường làm việc mới cập nhật của Creo... Theo aq thôi nha.hi hi
Vào đây là sản phẩm:

Không có nhận xét nào: